Bent u ergens niet tevreden over? Vertel het ons

De medewerkers van Mondriaan doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent, bijvoorbeeld over de zorg die u krijgt of de manier waarop met u is omgegaan. Maak dit kenbaar, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Maak het bespreekbaar

Onze medewerkers staan open voor uw wensen en kritiek. Zij horen daarom graag als eerste als u iets verbeterd wilt zien. Het helpt vaak al door er gewoon samen over te praten. Toch kan het gebeuren dat het gesprek voor u niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd of dat u - om wat voor reden dan ook - liever met iemand anders wilt praten. U kunt dan contact opnemen met de manager van de afdeling of de klachtenfunctionaris van Mondriaan.

De klachtenfunctionaris

Mondriaan heeft twee klachtenfunctionarissen. Deze klachtenfunctionarissen hebben een onafhankelijke positie en zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over klachten. Daarnaast vervullen zij een belangrijke rol bij het bemiddelen en oplossen van klachten. De klachtenfunctionarissen gaan graag met u in gesprek en zullen al het mogelijke doen om tot een goede oplossing te komen.

U kunt de klachtenfunctionaris tijdens kantooruren rechtstreeks benaderen.
Jos v. Lier, klachtenfunctionaris voor volwassenen, T 06-51327362 Saskia de Waard, klachtenfunctionaris voor kinderen en jeugdigen en ouderen, T 06-46207442

Een schriftelijke klacht indienen

Mocht u ondanks de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een passende oplossing komen, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren en ondersteunen bij het indienen van een schriftelijke klacht bij de Raad van Bestuur. Deze klacht wordt onderzocht door een klachtencommissie. Op basis van het advies van deze commissie formuleert de Raad van Bestuur een oordeel.

Wanneer u het niet eens bent met dit oordeel over uw klacht, of de klacht is niet binnen de wettelijke termijn behandeld, dan kunt u op grond van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Voor de wijze waarop u uw klacht kunt indienen verwijzen we u naar de website van de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg hieronder.

Gedwongen opname via rechterlijke machtiging

Bent u voor 1 januari 2020 opgenomen met een rechterlijke machtiging (en er is nog geen sprake van een zorgmachtiging, crisismaatregel of een machtiging tot voortzetting tot een crisismaatregel) en het niet eens met een besluit over een gedwongen maatregel? Dan kunt u een klacht indienen (tot uiterlijk 31-12-2021) bij de klachtencommissie van Mondriaan. 

Klachtencommissie Mondriaan

Postbus 4436, 6401 CX Heerlen
T 088 506 6298
klachtencommissie@mondriaan.eu

Verplichte zorg

Ontvangt u verplichte zorg volgens de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (ingaande per 01-01-2020) en bent u het niet eens met een besluit over verplichte zorg? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Zuid-Limburg.

Ondersteuning bij het indienen van een klacht

Voor onafhankelijke ondersteuning bij het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie Mondriaan of de Regionale Klachtencommissie Wvggz Zuid-limburg kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon.

Familie of naaste

Bent u familie en heeft u een klacht over de zorg van Mondriaan aan uw naaste dan kunt u uw klacht bespreken met de behandelaar of zijn leidinggevende. U kunt u hierbij laten bijstaan door de familievertrouwenspersoon.

Lees meer

Download