Bent u ergens niet tevreden over? Vertel het ons

De medewerkers van Mondriaan doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent, bijvoorbeeld over de zorg die u krijgt of de manier waarop met u is omgegaan. Maak dit kenbaar, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Maak het bespreekbaar

Onze medewerkers staan open voor uw wensen en kritiek. Zij horen daarom graag als eerste als u iets verbeterd wilt zien. Het helpt vaak al door er gewoon samen over te praten. Toch kan het gebeuren dat het gesprek voor u niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd of dat u - om wat voor reden dan ook - liever met iemand anders wilt praten. U kunt dan contact opnemen met de manager van de afdeling of de klachtenfunctionaris van Mondriaan.

De klachtenfunctionaris

Mondriaan heeft op dit moment twee klachtenfunctionarissen. Zij hebben een onafhankelijke positie en zijn het aanspreekpunt voor alle vragen over klachten. Daarnaast vervullen zij een belangrijke rol bij het bemiddelen en oplossen van klachten. Zij gaan graag met u in gesprek en zullen al het mogelijke doen om tot een goede oplossing te komen.

U kunt de klachtenfunctionarissen tijdens kantooruren rechtstreeks benaderen.
Jos v. Lier, klachtenfunctionaris voor kinderen & jeugdigen en volwassenen, T 06-51327362 Saskia Bollen, klachtenfunctionaris voor ouderen, T 06-20672687

Een schriftelijke klacht indienen

Mocht u ondanks de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een passende oplossing komen, dan kunnen zij u informeren en ondersteunen bij het indienen van een schriftelijke klacht bij de raad van bestuur. Wanneer u het niet eens bent met het oordeel van de raad van bestuur over uw klacht, of de klacht is niet binnen de wettelijke termijn behandeld, dan kunt u op grond van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg. Voor de wijze waarop u uw klacht kunt indienen verwijzen we u naar de website van de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg.

Gedwongen opname

Bent u gedwongen opgenomen en u heeft een klacht over een genomen dwangmaatregel, zoals dwangmedicatie of vrijheidsbeperkingen dan kunt u hiervoor een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie. Voor ondersteuning hierbij kunt u terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon.

Familie of naaste

Bent u familie en heeft u een klacht over de zorg van Mondriaan aan uw naaste dan kunt u uw klacht bespreken met de behandelaar of zijn leidinggevende. U kunt u hierbij laten bijstaan door de familievertrouwenspersoon.

Lees alles terug:

- in onze folder 'Bent u ergens niet tevreden over?'

Download