Uw patiëntendossier

Het verloop van uw behandeling houden wij bij in uw dossier. Uw gegevens worden in de computer opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier. Wij verplichten ons zorgvuldig om te gaan met uw dossier en dit beveiligd te bewaren.

Uw dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van Mondriaan die bij uw behandeling betrokken zijn. Uit uw dossier worden geen gegevens verstrekt aan instanties buiten Mondriaan zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Indien u wenst dat uw huisarts niet geinformeerd wordt over uw behandeling kunt u dat aangeven aan de behandelaar, welke dit opneemt in uw patiëntendossier.  

Recht op inzage patiëntendossier

U heeft recht op inzage in uw dossier voor zover het geen gegevens betreft van anderen die bij de behandeling betrokken zijn. U kunt hiervoor mondeling of schriftelijk verzoek indienen bij uw hoofdbehandelaar. Alleen u of uw wettelijk vertegenwoordiger kan een verzoek tot inzage in uw dossier indienen.

Indien u niet meer in behandeling bent bij Mondriaan is een schriftelijk verzoek aan Bureau Geneesheer Directeur noodzakelijk. Graag in uw verzoek uw volledige naam, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer vermelden. Uw schriftelijk verzoek kunt u richten aan:

Mondriaan
t.a.v. Bureau Geneesheer Directeur
Postbus 4436
6401 CX Heerlen

Recht op kopie patiëntendossier

U kunt kopieën vragen van (delen van) uw dossier voor zover het geen gegevens betreft van anderen die bij de behandeling betrokken zijn. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij uw hoofdbehandelaar. Alleen u of uw wettelijk vertegenwoordiger kan een verzoek van een kopie van uw dossier indienen.

Indien u niet meer in behandeling bent bij Mondriaan is een schriftelijk verzoek aan Bureau Geneesheer Directeur noodzakelijk. Graag in uw verzoek uw volledige naam, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer vermelden. Uw schriftelijk verzoek kunt u richten aan:

Mondriaan
t.a.v. Bureau Geneesheer Directeur
Postbus 4436
6401 CX Heerlen

Belangrijk om te weten

Inzage in uw dossier vindt plaats in aanwezigheid van de hoofdbehandelaar of een daartoe aangewezen hulpverlener, zodat vragen en onduidelijkheden kunnen worden toegelicht.

Voor het maken van een eerste afschrift (kopie) van het patiëntendossier wordt niets in rekening gebracht. Voor het maken van een volgend afschrift wordt per pagina € 0,23 in rekening gebracht, tot maximaal € 5,00. Bij meer dan 100 pagina’s kan een bedrag van € 22,50 in rekening worden gebracht.

Ook dient u zich te identificeren met een geldig identiteitsbewijs wanneer u het kopie dossier komt afhalen bij het Bureau Geneesheer Directeur. Het originele dossier mag de instelling niet verlaten. Op de kopieën van dossiers wordt duidelijk aangegeven ‘kopie’.

Meer informatie

Heeft u vragen over de procedure van inzage en kopie dossier dan kunt u contact opnemen met uw hoofdbehandelaar of het Bureau Geneesheer Directeur. Het Bureau Geneesheer Directeur is bereikbaar via het centrale telefoonnummer van Mondriaan
T 088 506 62 62.