Identificatieplicht en verzekeringsgerechtigdheid

De identificatieplicht is onderdeel van de Zorgverzekeringswet. Sinds 01-01-2006 zijn zorgaanbieders verplicht de identiteit van hun patiënten te controleren. Dit geldt voor alle instellingen in de zorg en voor alle patiënten (óók voor kinderen).

De identificatieplicht is ingevoerd om misbruik van zorgpassen te voorkomen; zonder controle van uw identiteit kan fraude en misbruik van de zorgverzekering in de hand gewerkt worden. Ook kan er risico op medische fouten ontstaan wanneer u wordt aangezien voor iemand anders, met een ander medisch dossier. Mondriaan vraagt daarom naar uw identiteitsbewijs en registreert uw Burger Service Nummer (BSN). Dit nummer wordt gebruikt bij het declareren van de kosten van zorg bij uw verzekeraar.