Crisiskaart

Een Crisiskaart is een klein, persoonlijk document, dat opgevouwen niet groter is dan een bankpasje. Op de Crisiskaart staat hoe zorgverleners, omstanders en naasten kunnen (be)handelen als er een psychische crisis optreedt, bijvoorbeeld een paniekaanval of een psychose. Wie de kaart bij zich draagt, verkleint daarmee het risico op ongewenste reacties. Immers, de juiste bejegening, zorg en praktische hulp of medicatie kan helpen erger te voorkomen. De tekst op de Crisiskaart is een samenvatting van een uitgebreider plan Crisiskaart dat deel kan uitmaken van het behandelplan.

Plan Crisiskaart

Aan de basis van de Crisiskaart ligt een plan Crisiskaart. Daarin staat de relevante informatie over (de aanloop naar) een crisis en de afspraken over hoe te (be)handelen. Zowel de kaart als het plan Crisiskaart kunnen deel uitmaken van het behandelplan en kunnen in het elektronisch patiënten dossier (EPD) opgenomen worden.

Opstellen van de kaart

Crisiskaartconsulenten van het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid kunnen u ondersteunen bij het maken van het plan. Ook enkele medewerkers van Bureau Herstel van Mondriaan zijn opgeleid en werkzaam als crisiskaartconsulenten binnen het Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid. Alle crisiskaartconsulenten hebben een ondersteunende en onafhankelijke rol.

Maar niet alleen de crisiskaartconsulenten kunnen helpen bij het opstellen van het plan Crisiskaart. Wie liever de ondersteuning vraagt van bijvoorbeeld een betrokken hulpverlener is daar vrij in. Zo kan ook uw behandelaar betrokken worden bij het opstellen van het plan.

Wilt u een Crisiskaart?

Neem dan contact op met het steunpunt via www.crisiskaartzuid.nl