Crisiskaart

Een crisiskaart is een klein, persoonlijk document, dat opgevouwen niet groter is dan een bankpasje. Op de crisiskaart staat hoe zorgverleners, omstanders en naasten kunnen (be)handelen als er een psychische crisis optreedt, bijvoorbeeld een paniekaanval of een psychose. Wie de kaart bij zich draagt, verkleint daarmee het risico op ongewenste reacties. Immers, de juiste bejegening, zorg en praktische hulp of medicatie kan helpen erger te voorkomen. De tekst op de crisiskaart is een samenvatting van een uitgebreider crisisplan dat deel uitmaakt van het behandelplan.

Crisisplan

Aan de basis van de crisiskaart ligt een crisisplan. Daarin staat de relevante informatie over (de aanloop naar) een crisis en de afspraken over hoe te (be)handelen. De crisiskaartconsulenten van Bureau Herstel van Mondriaan kunnen helpen bij het maken van het plan door het stellen van vragen. Kaart en plan maken deel uit van het behandelplan en staan in het elektronisch patiënten dossier (EPD). De behandelaar is ook betrokken bij het opstellen van het plan en onderschrijft de wensen zoals die in de definitieve tekst zijn beschreven.

Het onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid heeft een aantal medewerkers van o.a. Bureau Herstel Mondriaan opgeleid tot crisiskaartconsulenten. Maar niet alleen zij kunnen helpen bij het opstellen van een crisisplan. Wie liever de ondersteuning vraagt van een betrokken hulpverlener is daar vrij in.

Wilt u een Crisiskaart?

Neem dan contact op met het steunpunt via www.crisiskaartzuid.nl