Algemene Leveringsvoorwaarden Mondriaan

De Algemene Leveringsvoorwaarden Mondriaan zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die met u als patiënt gemaakt zijn over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf bij Mondriaan.

In de Algemene Leveringsvoorwaarden Mondriaan staat niet welke zorg u nodig heeft, maar wel waar Mondriaan en u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld.