Informatie over de factuur

Betaling van uw behandeling kan mogelijk vragen bij u oproepen. Op uw factuur staan termen als DBC, directe tijd en indirecte tijd.

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Bij aanvang van uw behandeling bij Mondriaan, wordt er een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC) voor u geopend waarin alle tijd wordt geregistreerd die met uw behandeling samenhangt. Een DBC mag maximaal 365 dagen, één jaar, geopend zijn. Na dit jaar wordt een nieuwe DBC voor u geopend als de behandeling nog niet gestopt kan worden. Over de afgesloten DBC ontvangt u dan een factuur. U kunt dus op twee momenten een factuur ontvangen met betrekking tot uw zorg bij Mondriaan:

  • Op het moment dat de behandeling klaar is en uw DBC wordt afgesloten.
  • Op het moment dat er een jaar verstreken is, uw DBC wordt afgesloten en een nieuwe DBC wordt geopend.

Let op: een DBC wordt pas ná afsluiting aan de zorgverzekeraar gefactureerd. Dat is ook het moment waarop uw zorgverzekeraar het eigen risico gaat incasseren: het kan dus voorkomen dat u eigen risico moet betalen over een behandeling die in het voorgaande jaar is gestart. Meer informatie hierover vindt u op https://www.zorgwijzer.nl/faq/naheffing-eigen-risico.

Wat staat er op de factuur?

Nadat uw DBC gesloten is stuurt Mondriaan een factuur naar uw zorgverzekeraar. Vanaf 1 juni 2014 is uw zorgverzekeraar verplicht om u een gedetailleerd overzicht te verstrekken van de betalingen die voor u zijn gedaan. De in rekening gebrachte tijd wordt opgesplitst in directe en indirecte tijd.

Directe tijd

Dit is de tijd van de rechtstreekse contacten van u met uw behandelaar, bijvoorbeeld face-to-face gesprekken, maar ook telefonische, e-mail of internetcontacten.

Indirecte tijd

Dit is de tijd, die de behandelaar ook aan uw behandeling heeft besteed, maar buiten uw zicht. Hieronder valt het voorbereiden en bijhouden van uw dossier, registratie en rapportages en overleg met gespecialiseerde collega’s of tussen betrokken behandelaren en verpleegkundigen.

Op de specificatie van de zorgverzekeraar vindt u meestal:

  • De totale – in rekening gebrachte- tijd, opgesplitst in directe en indirecte tijd, zoals hierboven uitgelegd.
  • De naam van uw behandelaar. U kunt hierbij dus ook een naam tegenkomen van een behandelaar die u niet kent. Dat betekent dat deze behandelaar ook tijd aan uw dossier heeft besteed, bijvoorbeeld in het kader van het hierboven genoemde (multidisciplinair) overleg.

Uw diagnose niet op de factuur naar zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar vraagt ons om een diagnose op uw rekening te vermelden. Als u dit niet wilt, dan kunt u bezwaar maken bij uw zorgverzekeraar. Dit kunt u doen door een zogenaamde privacyverklaring in te vullen en in te leveren bij uw behandelaar.

Uw behandelaar kan u uitleggen hoe het werkt. Dit heeft geen gevolgen voor de vergoeding van uw rekening. Deze verklaring dient uiterlijk binnen te zijn bij uw zorgverzekeraar op het moment dat de rekening bij uw zorgverzekeraar wordt ingediend. 

In principe geldt deze regeling ook voor de Jeugdwet, echter bij kinderen en jeugdigen onder 18 jaar die te maken hebben met gemeentefinanciering worden door ons geen diagnosegegevens verstuurd naar gemeenten.

Vragen over uw factuur?

Deze kunt u uiteraard in eerste instantie stellen bij uw verzekeraar. Uw verzekeraar neemt dan in geval van onduidelijkheid contact op met Mondriaan. Heeft u toch nog vragen aan Mondriaan, dan kunt u contact opnemen met de zorgadministratie via onze hoofdlocatie.