Kosten van uw behandeling bij Mondriaan

Uw behandeling bij Mondriaan wordt vergoed via uw zorgverzekeraar, het zorgkantoor of uw gemeente. U betaalt hiervoor een eigen risico.

Als u gebruik maakt van verschillende vormen van zorg gelden hiervoor ook verschillende vergoedingen.

Kinderen en Jeugdigen

De kosten van behandeling voor jeugd jonger dan 18 jaar worden betaald door de gemeente van de gezagsdrager van het kind. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of jeugdarts nodig. Aanmelding kan ook door uw gemeente worden gedaan. 

Bereikt uw kind de leeftijd van 18 jaar en krijgt hij of zij nog behandeling? Houd er dan rekening mee dat uw kind vanaf dat moment onder de zorgverzekeringswet valt en een eigen risico of eigen bijdrage moet betalen.

Volwassenen

Meer informatie over de kosten van behandeling voor volwassenen treft u in onderstaande infographic. 

Lees meer