Crisis en spoedeisende psychiatrie

Mondriaan biedt specialistische psychiatrische hulp, waar altijd een verwijzing van de huisarts voor noodzakelijk is.

Bent u al in behandeling bij Mondriaan?

Als u al in behandeling bent bij Mondriaan, dan kunt u tijdens kantooruren rechtstreeks contact opnemen met uw behandelaar. Buiten kantooruren kunt u alleen in noodgevallen contact opnemen met de Spoedeisende Psychiatrie (SEP) via het algemene nummer van Mondriaan T 088 506 62 62 en voor kinderen en jeugdigen Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg dat 24/7 bereikbaar is via T 043 604 5777.

Heeft u al een crisiskaart? Hierop staat hoe zorgverleners, omstanders en naasten kunnen (be)handelen als er een psychische crisis optreedt.

Bent u niet in behandeling bij Mondriaan?

Ook als er sprake is van een crisis dient u altijd eerst contact op te nemen met uw eigen huisarts of (buiten kantoortijden) de huisartsenpost in uw regio:

Levensbedreigende situaties

Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie, dan dient u de hulpdiensten direct in te schakelen via 112. De aanrijtijd, de tijd hoe snel Mondriaan hulp kan bieden, kan langer zijn dan die van de hulpdiensten. De hulpdiensten zijn vaak het snelst aanwezig om u in acute situaties de benodigde zorg te bieden.