Cliëntenraad Volwassenenzorg

Wat is de Cliëntenraad Volwassenenzorg?

De Cliëntenraad Volwassenenzorg bestaat uit leden afkomstig uit de regio's Parkstad, Maastricht en Sittard. De leden zijn (ex)cliënten van Mondriaan en hebben allemaal een andere achtergrond. De leden zetten zich vrijwillig in en worden bijgestaan door een ondersteuner.

De raad vergadert gemiddeld één keer per zes weken. Daarnaast is er één keer per zes weken een overleg met de directie.

De relatie en de afspraken tussen de zorgaanbieder (de directie van Mondriaan) en de cliëntenraad worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De Cliëntenraad biedt: 

  • Inspraak: Zo praten leden van de Cliëntenraad met cliënten om op de hoogte te blijven van hun wensen en meningen.
  • Informatie: Dit kan zijn over de activiteiten van de raad, klachtafhandeling, rechten en plichten van de cliënt, zelfhulpgroepen of het zorgaanbod van Mondriaan. 

Wat doen de leden van de Cliëntenraad?

  • De gemeenschappelijke belangen van cliënten behartigen.
  • De directie en medewerkers adviseren over onderwerpen die voor cliënten belangrijk zijn.
  • De kwaliteit van de zorg bewaken.
  • Meewerken aan projecten en onderzoeken.
  • De regionale en landelijke ontwikkelingen in de (verslavings)zorg volgen.
  • Contact houden met andere belangenorganisaties.

Informatiebijeenkomsten

De Cliëntenraad bezoekt afdelingen, wijkteams en ontmoetingscentra om in contact te komen met cliënten. Ze geeft tijdens deze bezoeken voorlichting en informatie over wat de Cliëntenraad voor de cliënten kan betekenen en biedt tevens een luisterend oor voor de wensen en meningen van de cliënten.

Waar kunt u de Cliëntenraad Volwassenenzorg bereiken?

Ons kantoor bevindt zich op locatie John F. Kennedylaan 301 in Heerlen. We zijn te vinden in ruimte MN026 en MN027.

Tel. 088 – 506 6299: op werkdagen tussen 09.00u en 17.00u of via e-mail.

Postadres: Cliëntenraad Volwassenenzorg, Postbus 4436, 6401 CX Heerlen.

Lees meer

Download