Actuele wachttijden

Mondriaan doet er alles aan om de wachttijden tot een minimum te beperken. Toch kan het voorkomen dat het enige tijd duurt voordat u daadwerkelijk wordt geholpen.

In onderstaand overzicht vindt u de wachttijd als u nu aangemeld wordt. Klik hier voor de wachttijden conform de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Actuele wachttijden Mondriaan en Mondriaan PsyQ

Wachttijden kinderen en jeugdigen week 37

Is er een wachttijd in crisissituaties?

Nee. Wanneer sprake is van een crisissituatie doen wachttijden niet ter zake. Onze crisisdienst in Heerlen en Maastricht is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. De medewerkers van de crisisdienst kijken welke zorg nodig is en regelen dit onmiddellijk.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen bij het zoeken naar een andere zorgaanbieder, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Vier en tien weken zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen genoemd).

Aanmeldwachttijd

De aanmeldwachttijd is de periode tussen de datum dat u op de wachtlijst wordt geplaatsten de datum waarop u het eerste intakegesprek heeft.

Behandelwachttijd

De behandelwachttijd is de tijd tussen de datum van het intakegesprek en de datum van het eerste behandelcontact.