Diagnostiek van Autisme Spectrum Stoornissen

Mondriaan biedt vanuit de specialistische ggz specifieke diagnostiek gericht op Autisme Spectrum Stoornissen. De diagnostiek van een Autisme Spectrum Stoornis op volwassen leeftijd is complex en vraagt veel tijd.

Diagnostiek bestaat ten eerste uit een klachtanamnese met u en een ontwikkelingsanamnese. Tijdens een ontwikkelingsanamnese worden door de behandelaar vragen gesteld aan iemand die u als kind heeft gekend. Uw ouders bijvoorbeeld beantwoorden vragen over uw gedrag en ontwikkeling als kind. U wordt ook uitgenodigd voor het invullen van verschillende vragenlijsten over uw klachten en problemen. Dit is voor de diagnostiek belangrijk, maar ook om op een later moment de vooruitgang in de behandeling te kunnen meten. Indien voldoende argumenten aanwezig zijn om aan een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) te denken, volgt een verdiepend onderzoek.

In dit verdiepend onderzoek worden alle autistische symptomen stap voor stap uitgediept (specifieke autisme anamnese). Op indicatie vindt een neuropsychologisch onderzoek plaats dat bestaat uit testen om onder andere concentratie, geheugen en planningsvaardigheden te meten. Tenslotte vindt psychiatrisch onderzoek plaats.

Lees meer