Hoe kunnen wij u helpen bij ASS?

Mondriaan biedt behandeling vanuit de generalistische basis ggz en de specialistische ggz. Uw huisarts kan inschatten welke zorg het meest geschikt is voor u.

Generalistische basis ggz

De generalistische basis ggz van Mondriaan richt zich op volwassenen met ASS zonder complexe comorbiditeit of psychosociale problemen, die voldoende stabiel zijn en biedt ambulante en digitale behandeling.

Specialistische ggz

Behandeling binnen de specialistische ggz vindt bij Mondriaan plaats via het behandelprogramma autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen, waar u als volwassene terecht kunt als er sprake is van complexe problematiek en klachten waar meer intensieve behandeling voor nodig is. Behandeling van ASS is ambulant en wordt zowel in Heerlen als Maastricht gegeven. In overleg met uw behandelaar wordt de behandeling met u samengesteld.

Het belangrijkste is om te leren begrijpen wat ASS is en wat het voor u betekent. Daarom start de behandeling meestal met psycho-educatie. Aanvullend kunt een training sociale en communicatieve vaardigheden bij autisme volgen, mindfullness bij autisme en krijgt u individuele gesprekken, waarbij onder andere cognitieve gedragstherapie wordt toegepast. Naast de reguliere behandeling kan ook PIT-zorg, vaktherapieën en digitale behandeling ingezet worden.

Meer informatie over de genoemde behandelonderdelen vindt u onder de buttons generalistische basis ggz en specialistische ggz.

Lees meer