Wat is Autisme?

Mensen met een autismespectrumstoornis verwerken woorden, beelden en geluiden op een andere manier dan anderen. Het filteren van informatie lukt niet goed, net zo min als het scheiden van hoofd- en bijzaken. De oorzaak van autisme is niet duidelijk.

Bij het ouder worden kunt u vaak niet adequaat omgaan met leeftijdsspecifieke gebeurtenissen zoals lichamelijke achteruitgang, verlies van naasten of pensionering. Dit kan het toch al broze evenwicht verstoren. Daarbij wordt onze samenleving steeds drukker en veeleisender door snelle technologische ontwikkelingen en veranderingen in leefstijl en opvattingen. U voelt zich met autisme hierdoor een vreemde eend in de bijt en erg eenzaam. Op aanraden of met behulp van iemand uit uw naaste omgeving kunt u hulp te zoeken via de huisarts.

Klachten ten gevolge van ASS kunnen pas bij het ouder worden problemen opleveren, bijvoorbeeld doordat uw  partner wegvalt. Angst, depressie en overbelasting (burn-out) zijn dan vaak het gevolg.

Lees meer