Contact leggen is moeilijk

U vindt de omgang met anderen lastig, omdat u zich moeilijk kunt inleven in de gevoelens en verwachtingen van een ander. Het ontbreekt u aan de sociale voelsprieten die vertellen hoe je van nature met elkaar omgaat.

Daardoor kunt u nogal eens bot uit de hoek komen. U beschrijft dit wellicht als 'een gebrek aan verbinding' met andere mensen. U anticipeert vaak niet op de wensen van de ander en u heeft moeite om te begrijpen wat uw eigen gedrag voor gevolgen heeft voor de mensen om u heen.

Het kan zijn dat bij u het autisme spectrum stoornis wordt vastgesteld (ASS). Dit gebeurt bij oudere mensen steeds vaker dan vroeger. Dit is niet omdat het vaker voorkomt, maar omdat er meer aandacht voor is.

Lees meer