Angst neemt de overhand

Iedereen is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst waarschuwt u voor naderend gevaar. Angst brengt het lichaam in staat van paraatheid en maakt een snelle (re)actie mogelijk. Zo schrikt u wanneer u een brandlucht ruikt, zodat u snel het vuur kunt blussen of juist vluchten. In zo'n geval is angst een gezonde reactie op dreigend gevaar.

Misschien bent u vaak angstig, terwijl er eigenlijk geen sprake is van (reëel) gevaar. U vermijdt gewone situaties steeds vaker, maar uw angst neemt er niet door af. Dagelijks piekert u over mogelijke tegenslagen of gevaren die zich in de toekomst voor kunnen doen. U controleert urenlang of u alle deuren, ramen of het gas wel hebt afgesloten. Regelmatig raakt u in paniek bij het idee dat u een telefoontje moet plegen. Of u piekert voortdurend over uw gezondheid en u kunt dit niet loslaten ondanks het feit dat de doktoren niets hebben kunnen vinden.

Angst kan verschillende vormen aannemen: van voortdurende bezorgdheid of piekeren tot heftige aanvallen van paniek en angst daarvoor. Bovendien kunnen er door de angst problemen bijkomen in de vorm van somberheid, concentratieproblemen en gezondheidsproblemen. Herkent u bovenstaande klachten? dan kan het zijn dat u een angststoornis heeft. De eerste stap is toegeven en accepteren dat er iets aan de hand is. Neem uw gevoelens en klachten serieus en bespreek deze met uw huisarts. Hij kan u verwijzen naar de juiste behandeling.

Lees meer