Preventie van angst

Het voorkómen van psychische klachten is heel belangrijk. Psychische problematiek bij het ouder worden wordt meestal veroorzaakt door meerdere factoren.

Mondriaan Ouderen biedt diverse preventie-activiteiten aan, zoals cursussen, trainingen en voorlichting voor zowel de patiënt als voor zijn/haar familie en directe omgeving. De preventieve cursus 'Angst de Baas' helpt u minder te piekeren of om te gaan met angstklachten.

Lees meer