Diagnostiek van Dementie

Er is sprake van een cognitieve stoornis als er een duidelijke afwijking bestaat op een of meerdere tests waarmee cognitieve functies kunnen worden gemeten. Het in een vroege fase vaststellen van de oorzaak van een cognitieve stoornis is vaak moeilijk.

Om vast te stellen of iemand aan dementie lijdt is onderzoek nodig door een multidisciplinair team. 

Lees meer