Hoe kunnen wij u helpen bij dementie?

De mogelijkheden voor behandeling van onder andere dementie zijn nog beperkt en richten zich vooral op vertraging van het ziekteproces met behulp van medicijnen en op ondersteuning van u en uw omgeving.

Doorgaans spelen bij het ouder worden meerdere problemen en aandoeningen tegelijkertijd een rol. U kunt meer kwetsbaar zijn door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Deze combinatie van problemen maakt het noodzakelijk u te onderzoeken en te behandelen vanuit verschillende vakgebieden. Psychiaters, (neuro)psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en (PIT) verpleegkundigen werken in Mondriaan Ouderen naast en met elkaar.

Behandeling van dementie waarbij de ziekte verdwijnt is maar in een heel beperkt aantal gevallen mogelijk. Wel geeft dit aan dat onderzoek naar de oorzaak van de dementie toch van belang kan zijn, zeker bij plots optredende achteruitgang. Nadat de diagnose (onomkeerbare) dementie gesteld is kan, vooral bij beginnende en lichte Alzheimerdementie, de ziekte soms worden geremd door medicatie. Het effect van deze medicatie (cholinesteraseremmers) op de cognitieve functie is bescheiden. Ook kan er medicatie worden gegeven ten behoeve van bijkomende gedragsproblemen, bijvoorbeeld achterdocht of depressie.

Zorg

Naast medicatie is er vooral aandacht voor de inzet van passende zorg, zoals thuiszorg of een dagactiviteit, en ondersteuning van de omgeving. Mondriaan Ouderen heeft voorlichtingsfolders over het omgaan met een dementerende, zie hieronder. De aandacht en de ondersteuning van de partner of het familielid die de dementerende verzorgt, is namelijk van groot belang. Daarnaast biedt Mondriaan mantelzorgers van mensen met een psychische aandoening gratis online ondersteuning. Deze zelfhulptraining heet ‘Betrokken Omgeving’. 

Lees meer