Hoe kunnen wij u helpen bij een delier?

Hoe sneller de lichamelijke oorzaak wordt gevonden, hoe sneller uw behandeling gestart kan worden. In sommige gevallen moet u daarvoor tijdelijk in het ziekenhuis worden opgenomen. Maar bij voorkeur gebeurt de behandeling thuis.

Doorgaans spelen bij het ouder worden meerdere problemen en aandoeningen tegelijkertijd een rol. U kunt kwetsbaarder zijn door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Deze combinatie van problemen maakt het noodzakelijk u te onderzoeken en te behandelen vanuit verschillende vakgebieden. Psychiaters, (neuro)psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en (PIT) verpleegkundigen werken in Mondriaan Ouderen naast en met elkaar.

Naast de behandeling van de oorzaak van de delier zal er vaak medicatie worden gegeven ter bestrijding van de psychose, de gedragsproblemen en de onrust. Naast de medicamenteuze behandeling van de delier zal er voorlichting en ondersteuning worden gegeven aan uw familie en naasten.

Lees meer