Wat is delictgedrag?

Delictgedrag is grensoverschrijdend gedrag dat maatschappelijk onaanvaardbaar is waarbij in strijd wordt gehandeld met wet- en regelgeving. Forensische psychiatrie is erop gericht delictgedrag tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau te reduceren.

Radix biedt daartoe poliklinische behandeling, klinische behandeling (met o.a. transforensische zorg) en Forensisch Fact en beschermd wonen aan in Zuid-Limburg.

Lees meer