Ik vertoon of neig tot delictgedrag

Iedereen maakt wel eens een fout. Sommige mensen maken fouten die maatschappelijk niet aanvaardbaar zijn en komen daardoor in aanraking met politie en Justitie.

Gedrag van mensen staat niet op zichzelf. Bij grensoverschrijdend of agressief gedrag is er dikwijls sprake van een combinatie van problemen en spelen psychiatrische en of verslavingsproblemen daarbij ook een rol.

Soms roept de rechter u een halt toe. Of u bedenkt zelf dat u wilt veranderen. Veranderen op eigen houtje is moeilijk voor elkaar te krijgen. Radix kan u helpen uw leven anders in te richten.

Lees meer