Diagnostiek bij delictgedrag

Wanneer er een relatie is tussen uw delict en/of problemen met agressiebeheersing en een psychische stoornis is het belangrijk deze psychische stoornis te behandelen om de kans op herhaling van het probleemgedrag te verkleinen.

Een psychische stoornis uit zich, ondanks overeenkomsten, per persoon verschillend en ook uw mogelijkheden en beperkingen kunnen sterk verschillen ten opzichte van anderen. Daarom is het gedetailleerd in kaart brengen van zowel de psychische stoornis als uw mogelijkheden en beperkingen (diagnostiek) noodzakelijk om de juiste behandeling voor u samen te stellen.

Deze diagnostiek vindt plaats middels gesprekken en observaties, vaak aangevuld met psychologische tests, gestructureerde interviews en een heteroanamnese. Hierbij worden zowel cognitie (zoals intelligentie, concentratie, geheugen), evt. ontwikkelingsproblematiek, psychopathologie en persoonlijkheidskenmerken onderzocht en de relatie met het delict en/of de agressieproblematiek in kaart gebracht. Deze relatie is namelijk bepalend voor de keuze van behandelingen.