Hoe kunnen wij u helpen bij het voorkomen van delictgedrag?

Indien de rechter oordeelt dat behandeling noodzakelijk is wordt u aangemeld vanuit de gevangenis of door de reclassering. Wanneer bij u sprake is van delictgedrag en u bent (nog) niet met Justitie in aanraking gekomen kunt u via uw huisarts om hulp vragen.

In de behandeling krijgt u inzicht in de factoren die hebben bijgedragen aan uw (neiging tot) delictgedrag. Wij kijken naar de gebeurtenis, uw gevoelens en gedachten daarbij, uw gedrag en de gevolgen. Op deze manier signaleren we ongewenste patronen en kijken we samen met u naar alternatieven. U krijgt handvatten aangereikt via verschillende therapievormen en wordt begeleid in het oefenen van nieuw gedrag. Hiertoe stellen we met u een behandelplan op. Aan de hand van risicotaxatie meten we het resultaat van uw behandeling, namelijk het voorkomen van delictgedrag.

Radix biedt klinische behandeling met o.a. transforensische zorg en beschermd wonen aan vanuit Heerlen en ambulante behandeling via onze polikliniek en forensisch FACT vanuit de locaties Maastricht, Heerlen en Sittard. Ambulante behandeling vindt soms ook in de penitentiaire inrichting plaats. 

Behandeling vanuit Radix is altijd specialistische ggz. Via onderstaande button vindt u een overzicht uit welke onderdelen uw behandeling kan bestaan.