Begeleiding binnen Radix

Binnen de behandeling wordt u intensief begeleid, zodat u na de behandeling een nieuwe start kunt maken.

Dat betekent dat er vanaf het begin al aandacht is voor belangrijke aspecten in uw leven, zoals o.a. huisvesting, financiën, dagbesteding en sociale contacten. Wij streven er na om aan het eind van uw behandeling deze zaken zo goed mogelijk op orde  te hebben. Mocht u na de behandeling nog begeleiding nodig hebben dan zoeken wij samen met u naar geschikte mogelijkheden.