Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over Verslaving (Volwassenen).

 • Hoe kan ik (anoniem) een vraag stellen over alcohol, drugs of verslaving?

  U kunt elke werkdag, tussen 13:00 en 17:00 uur anoniem chatten met een medewerker van een instelling voor verslavingszorg. Vrijwel alle grote instellingen voor verslavingszorg in Nederland werken hier aan mee. Heeft u bijvoorbeeld vragen als ‘Mijn partner drinkt teveel, hoe kan ik hierover met mijn partner praten?’ of ‘hoe gevaarlijk is XTC eigenlijk?’  Op de homepage vindt u een ‘Chat-button’ waarmee u snel en makkelijk een of meerdere vragen kunt stellen aan een preventiemedewerker. Ook kunt u hier terecht voor vragen over werkstukken of hoe iemand zich kan aanmelden voor behandeling.

 • Hoe kom ik in aanmerking voor behandeling met heroïne?

  Heroïnebehandeling is een behandeling voor patiënten die al geruime tijd bekend zijn met een heroïneafhankelijkheid, daarvoor al langere tijd behandeld worden met methadon en dagelijks heroïne blijven gebruiken en daardoor lichamelijk, psychisch en/of sociaal maatschappelijk niet verbeteren. Lees meer over heroïnebehandeling.

 • Kan ik met methadon op vakantie?

  Dankzij het verruimen van de mogelijkheden kunnen steeds meer patiënten die methadon gebruiken op vakantie gaan. Hiervoor moeten een aantal documenten aangevraagd worden afhankelijk van het land waar u naar toe reist. Meer informatie vindt u in onze folder Methadon en vakantie of op www.farmatec.nl

   

 • Kan ik urine van mijn kind laten controleren op drugs?

  Afdeling preventie van Mondriaan voert geen urinecontroles uit, maar u kunt als ouders wel een individueel adviesgesprek aanvragen. Hierin krijgt u meer informatie en geven wij u een advies op maat. Ook de GGD, Jongeren en Middelengebruik van Mondriaan en huisartsen honoreren geen verzoeken om urinetests.

  Mogelijk heeft u vermoedens dat uw kind drugs gebruikt en maakt u zich ongerust hierover. Mogelijk wilt u als ouder in een dergelijke situatie een urinecontroletest om het gebruik vast te stellen of om bewijs in handen te hebben, zodat verder gebruik voorkomen kan worden. Dit is begrijpelijk, maar een urinetest geeft slechts in uitzonderingssituaties het gewenste resultaat. Afdeling preventie van Mondriaan raadt deze methode van controle af en vindt het belangrijk dat ouders verder geïnformeerd worden bij de overweging om een drugstest te doen.

  Een urinetest kan alleen afgenomen worden met toestemming van uw kind. Het afdwingen van een urinecontrole kan tot gevolg hebben dat uw relatie met uw kind ernstig verstoord raakt. Als de test negatief uitpakt heeft u als ouder een blijk gegeven van wantrouwen. Dit is een ingrijpende boodschap voor een kind en geen goede basis voor een vertrouwelijk contact. Wanneer er dan toch sprake is van gebruik, wordt het vaak nog meer verborgen dan het al was. Ook is het de vraag of evt. strafmaatregelen bij een positieve test helpen of er juist aan bijdragen dat uw kind stiekem gaat gebruiken?

  Ook kan er een schijnveiligheid gewekt worden, omdat drugs vaak maar enkele dagen of weken aantoonbaar zijn in urine. Daarnaast kan een drugstest er toe leiden dat jongeren andere drugs gaan gebruiken waarop niet getest wordt. Dit kan gevaarlijker zijn dan de drugs die eerder werden genomen. Jongeren hebben vaak goede redenen om te proberen de uitslag te beïnvloeden. Sommige jongeren willen daarom ver gaan om een negatieve uitslag te krijgen. Ze passen gevaarlijke manieren toe om de uitslag te veranderen. Op internet vinden jongeren verschillende middelen en manieren om de test te veranderen die vaak schadelijk zijn en geen gewenst resultaat hebben.

  Drugstesten kunnen wel positief uitwerken als de jongere er vanuit zichzelf aan mee wil werken en de urinetest als een stok achter de deur prettig vindt. Het is echter veel effectiever gebleken om de vermoedens in een open gesprek rechtstreeks met de jongere bespreekbaar te maken. Indien u dit als ouder moeilijk vindt of moeilijk een ingang kunt vinden, kan een preventiemedewerker van Mondriaan hierbij advies en ondersteuning bieden. Zo kunt u tips krijgen over het benoemen van signalen die zijn opgevallen, het vermijden van welles-nietes discussies of over hoe om te gaan met ontkenning, eigen emotie en beleving van de jongeren.

  Vragen? Neem contact op met afdeling Preventie T 088-5067200

 • Wanneer word je met suboxone behandeld?

  Suboxone is een geneesmiddel ter behandeling van opiaatafhankelijkheid met als doel het voorkomen van ontwenningsverschijnselen ten gevolge van het staken van het opiaat, het onderdrukken van zucht en het terugdringen van het opiaatgebruik, met als achterliggend doel resocialisering van de patiënt. Tijdens het consult met de verslavingsarts wordt samen met u gekeken welk middel (suboxone of methadon) voor u geïndiceerd is.

Algemene vragen

Stel uw vraag

Voor algemene vragen ga naar Service en contact. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden?

Stel uw vraag