Folders

Bekijk de folders voor Verslaving (Volwassenen).

Onze folders

 • Help, mijn dierbare is verslaafd!

  Folder van de Stichting Naast, steun- en informatiepunt voor partners, vrienden en familie van alcohol- en drugsverslaafden.

 • Heroïnebehandeling

  Folder van Mondriaan Volwassenen over heroïnebehandeling

 • Heroïnebehandeling Parkstad

  In deze folder leest u meer over de behandeling met heroïne op medisch voorschrift.

 • Methadon en vakantie

  Folder van Mondriaan Volwassenen over methadon en vakantie

 • Methadon Maastricht/ Mergelland

  Folder van Mondriaan Volwassenen over methadon en het methadonprogramma van de unit Medische Zorg en begeleiding van het regiokantoor Maastricht/Mergelland.

 • No show-beleid verslavingszorg

  In deze folder vindt u informatie over het No Show-beleid dat Mondriaan verslavingszorg hanteert voor het behandelprogramma waar u in behandeling bent of komt.

 • Preventieprogramma Vroegsignalering Alcohol en andere drugs

  Verleent u zorg binnen de eerste- en tweede lijn? En heeft u vragen hoe u problematisch gebruik van alcohol en andere drugs eerder kunt signaleren bij uw cliënt? In deze folder leest u hoe het Preventieprogramma 'Vroegsignalering alcohol en andere drugs (PVA)' u hierbij kan ondersteunen.

 • Productenboek verslavingspreventie

  Overzicht van verschillende interventies die verslavingspreventie van Mondriaan inzet met als algemene doel: het voorkomen dat mensen, met name jongeren, in de problemen komen door alcohol en/of andere drugs.

 • Thuisdetox

  Stoppen met gebruik van alcohol en andere middelen in de thuissituatie? In deze folder leest u over thuisdetox.

 • Verslavingspreventie in het Voortgezet Onderwijs

  Opgroeiende kinderen krijgen te maken met allerlei verleidingen. Als pubers groeien zij toe naar zelfstandigheid en ontdekken zij hun eigen wensen en grenzen. Als school kunt u de leerlingen helpen om weerbaar te worden en goed om te gaan met deze verleidingen. In deze folder leest u hoe de afdeling Verslavingspreventie Mondriaan vanuit haar expertise op het gebied van genotmiddelen en verslaving u graag hierbij helpt.

Algemene folders

 • Cliëntenraad Volwassenenzorg

  Folder van Mondriaan Volwassenen over de cliëntenraad volwassenenzorg.

 • Crisiskaart

  Een crisiskaart is een klein uitvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas met uw wensen tijdens een crisis. De crisiskaart geeft houvast voor uzelf en de mensen om u heen. Lees meer in deze flyer.

 • Cursus 'Eerste hulp bij psychische problemen' (Jeugdprogramma/YMHFA )

  In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen bij jongeren’ leert u hoe u eerste hulp kunt bieden aan jongeren met (beginnende) psychische problemen of aan jongeren die in een crisis verkeren.

 • Cursus 'Eerste hulp bij psychische problemen' (MHFA)

  In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ ofwel Mentel Health First Aid (MHFA) leert u hoe u eerste hulp kunt bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen of aan mensen die in een crisis verkeren.

 • Cursus 'Herstellen doe je zelf!'

  Flyer over de cursus 'Herstellen doe je zelf!' van Bureau Herstel van Mondriaan

 • Familieondersteuning, waar kunt u terecht?

  Het is niet gemakkelijk als uw partner, familielid of vriend met psychische problemen en/of een verslaving worstelt. In deze flyer ziet u waar u als familie en betrokkenen terecht kunt voor ondersteuning.

 • Generalistische basis ggz (informatie voor patiënten)

  Informatie voor patiënten over behandeling binnen de generalistische basis ggz van Mondriaan.

 • KOPP/KVO: Hoe gaat het met uw kind?

  Folder van Mondriaan verslavingspreventie met algemene informatie over KOPP/KVO (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek of Kinderen van Verslaafde Ouders)

 • Mondriaan MedicatieMonitor

  Om ongewenste werkingen van voorgeschreven medicatie zo goed mogelijk in de gaten te houden en een zo positief mogelijk effect te krijgen van de medicatie maakt Mondriaan gebruik van de MedicatieMonitor. Meer hierover leest u in deze folder.

 • Wat doe je tegen stigma?

  Infographic tegen stigma, gemaakt door Kwaliteitsontwikkeling GGZ, dat duidelijk laat zien wat je kunt doen in welke situatie en of je je in een bepaalde situatie herkent. Er zijn twee hoofdcategorieën: zelfstigma en stigma door anderen.

 • Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word?

 • Wegwijzer Mantelzorg van Mezzo

  De Wegwijzer Mantelzorg helpt (beginnende) mantelzorgers op weg. Mantelzorgers vinden in de wegwijzer een antwoord op vragen als: bestaat er een vergoeding voor mantelzorg? Waar kan ik terecht voor ondersteuning?

 • Welland

  Informatie over opname en behandeling binnen de afdeling Welland.

 • Zelfhulptraining voor mantelzorgers

  Folder van Mondriaan over de online zelfhulptraining voor mantelzorgers

Alle folders

Bekijk onze folders in Service en contact.