Hoe kunnen wij u helpen bij verslaving?

Als u bij Mondriaan in behandeling komt voor uw verslavingsprobleem, bekijken we samen waar uw hulpvraag ligt. Aan de hand hiervan bieden wij u een behandeling aan.

Naast de behandeling voor alcohol- en drugsverslaving kunt u bij Mondriaan terecht voor sommige gedragsverslavingen, zoals overmatig gokken, gamen en internetten. Mondriaan biedt behandeling vanuit de generalistische basis ggz en de specialistische ggz. Uw huisarts kan inschatten welke zorg het meest geschikt is voor u.

Generalistische basis ggz

De generalistische basis ggz van Mondriaan richt zich op volwassenen met verslaving zonder bijkomende psychische problematiek en die voldoende stabiel zijn. De generalistische basis ggz biedt ambulante en digitale behandeling bij verslaving. Ook kan vaktherapie ingezet worden.

Specialistische ggz

Behandeling binnen de specialistische ggz vindt bij Mondriaan plaats via poliklinische verslavingszorg of de wijkgerichte verslavingszorg in de Fact-teams. Binnen de specialistische ggz kunt u als volwassene terecht als er sprake is van verslavingsproblematiek die intensieve behandeling door een multidisciplinair team vraagt. 

Deze behandeling wordt zowel ambulant, in deeltijd als klinisch aangeboden en is geheel op maat en afhankelijk van:

  • het stadium van verslaving waarin u zich bevindt
  • uw hulpvraag
  • de effecten hiervan op de verschillende levensgebieden 
  • de mate van lijdensdruk
  • evt. andere aanwezige (psychische) problematiek

In overleg met uw behandelaar wordt de behandeling met u samengesteld. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de behandeling individueel maar ook groepsgericht plaatsvindenen en kan de volgende onderdelen bevatten naast de inzet van digitale behandeling, PIT-zorg en vaktherapieën.

Lees meer