Wat is PTSS?

De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een angststoornis die kan ontstaan als gevolg van ernstige stresserende gebeurtenissen, zoals oorlog, bedreigingen, seksueel misbruik, (kinder-)mishandeling of een (verkeers-) ongeval.

De symptomen bestaan uit:

  • herbelevingen (nachtmerries of flashbacks)
  • vermijding van alles wat aan de gebeurtenis herinnert
  • prikkelbaarheid en slaapstoornissen
  • extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels
  • irritatie en hevige schrikreacties

Van PTSS is sprake wanneer de symptomen langer dan een maand duren.

Lees meer