Intake en diagnostiek bij PTSS

Mondriaan biedt vanuit de specialistische ggz (via het Academisch Angstcentrum) specifieke diagnostiek gericht op posttraumatische stressstoornis. De intakeprocedure bij het Academisch Angstcentrum bestaat uit enkele contacten.

In het eerste gesprek inventariseert uw hoofdbehandelaar uw klachten en indien nodig krijgt u een vervolgafspraak met uw hoofdbehandelaar om klachten uit te diepen. Naast dit intakegesprek krijgt u een aparte afspraak bij een psychodiagnostisch medewerker, voor het invullen van een aantal vragenlijsten (klinimetrie), om de ernst van uw klachten nader in kaart te brengen. Ook verricht de psychiater, een psychiatrisch onderzoek. Tot slot kan een bloedafname tot de intakeprocedure behoren. 

Na deze intakeprocedure bespreken alle betrokken medewerkers de uitkomsten in een multidisciplinair overleg, wordt er een diagnose gesteld en een voorstel voor behandeling geformuleerd. Vervolgens bespreekt uw hoofdbehandelaar, in een adviesgesprek met u, de gestelde diagnose en het behandelvoorstel.

Klinimetrie

Klinimetrie is het meten van psychische klachten en symptomen. Door middel van de afgenomen vragenlijsten wordt inzichtelijk welke klachten u hebt en hoe ernstig ze aanwezig zijn. De gebruikte meetinstrumenten bestaan uit interviews en zelfbeoordelingvragenlijsten en worden mogelijk in latere fases van uw behandeling herhaald.

Ondersteunend dient klinimetrie drie doelen:

  • aanvullend bij de diagnostiek
  • ter evaluatie van de behandeling
  • voor wetenschappelijk onderzoek