Wat is PTSS?

De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychotrauma- en stress gerelateerde stoornis die kan ontstaan als gevolg van ingrijpende en nare gebeurtenissen, zoals oorlog, bedreigingen, seksueel misbruik, (kinder-)mishandeling of een (verkeers-) ongeval.

De symptomen kunnen bestaan uit:

  • herbelevingen (nachtmerries of flashbacks)
  • extreme spanning als gevolg van bepaalde trauma gerelateerde prikkels
  • vermijding van alles wat aan de gebeurtenis herinnert
  • negatieve gedachten over jezelf, anderen en de wereld
  • negatieve stemmingen (hevige emoties als angst, afschuw, woede, schuld, schaamte)
  • concentratieproblemen en slaapstoornissen
  • irritatie en hevige schrikreacties

Van PTSS is sprake wanneer de symptomen langer dan een maand duren.

PTSS bij Ouderen

Bij ouderen kunnen symptomen die passen bij PTSS verband houden met traumatische gebeurtenissen op oudere leeftijd, maar ook op jongere leeftijd. Als PTSS-klachten ontstaan vanuit traumatische ervaringen op jongere leeftijd, terwijl er niet eerder in het leven sprake is geweest van zulke klachten, wordt gesproken van uitgestelde PTSS.

Vaak ontstaan de uitgestelde PTSS klachten omdat mensen in aanraking komen met verlieservaringen of toegenomen afhankelijkheid door achteruitgang in gezondheid. De PTSS komt dan alsnog uitgesteld aan de oppervlakte, omdat de gebeurtenissen die iemand meemaakt doen denken aan het eerder meegemaakt trauma. Het trauma wordt door de oudere opnieuw beleefd. Ook kan het wegvallen van afleiding, omdat bepaalde activiteiten niet meer mogelijk zijn, ervoor zorgen dat de traumaklachten niet langer onderdrukt worden. Tot slot kan de extra stress een belangrijke rol spelen.

PTSS kan ook het direct gevolg zijn van een traumatische ervaring op latere leeftijd, zoals een inbraak of nare ervaringen in het ziekenhuis.

Het is heel belangrijk dat u over uw ervaringen en klachten spreekt, omdat PTSS niet altijd goed herkend wordt bij ouderen door vele andere klachten die meespelen. Gerichte behandeling bij PTSS kan bijdragen aan een algeheel beter functioneren.

Lees meer