Hoe kunnen wij u helpen bij PTSS?

Als de diagnose PTSS is gesteld kan behandeling gestart worden. PTSS is ook bij ouderen doorgaans goed te behandelen.

Behandeling richt zich op het verwerken van de nare gebeurtenis(sen), zodat u meer rust ervaart en u de traumatische ervaringen meer kunt accepteren als iets uit het verleden. In de behandeling van PTSS maakt Mondriaan Ouderen gebruik van EMDR en cognitieve gedragstherapie. Daarnaast kan ondersteunende behandeling met behulp van groepstherapie passend zijn. Ook medicatie kan een onderdeel van de behandeling zijn. Tot slot zijn er aanvullende therapieën die bijdragen en ondersteunen in het aangaan van uw verwerkingsproces.

Meer informatie over deze behandelingen vindt u hieronder bij specialistische ggz.