Wat is een psychose?

Een psychose is een toestand waarin iemand het contact met de werkelijkheid kwijt is. Er is sprake van een ernstige verstoring in de informatieverwerking.

  • U neemt bijvoorbeeld via uw zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken of proeven), dingen waar die er niet zijn (hallucinaties). 
  • Of u gelooft in bepaalde overtuigingen/denkbeelden die niet overeenkomen met de realiteit. U bent hiervan met logisch redeneren niet vanaf te brengen. (wanen)
  • Uw denken (en soms ook het schrijven) is verward, is chaotisch, te langzaam of te snel.
  • Er treden soms gedachtenstops op.

Psychose komt zowel bij schizofrenie, als ook bij andere psychische stoornissen of door andere oorzaken voor. Als iemand psychotisch is hoeft dat nog niet te betekenen dat die persoon lijdt aan schizofrenie. Meer informatie over psychose en schizofrenie vindt u in onderstaande folders.

Lees meer