Folders

Bekijk de folders voor Psychose en Schizofrenie (Volwassenen).

Onze folders

 • Adolescentengroep

  Voor jong volwassenen tussen de 18 en 35 jaar die herstellende zijn van een psychose en/of leiden aan stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen of een verslaving kan de adolescentengroep een onderdeel van de behandeling zijn om te werken aan herstel van maatschappelijke participatie. Lees hierover meer in deze folder.

 • Groep 'Stemmen Horen'

  Stemmen horen kan het leven knap lastig maken en vaak is het niet makkelijk om erover te praten. Daarom nodigt Bureau Herstel van Mondriaan u uit om samen met anderen in gesprek te gaan over elkaars ervaringen met stemmen horen. Meer over de groep 'Stemmen Horen' leest u in deze flyer.

 • Psychiatrische zorg in de wijk (Fact)

  folder over de werkwijze van de wijkteams bij Mondriaan (Fact)

 • Psycho-educatie voor familie (Maastricht)

  Folder van Mondriaan Volwassenen over de cursus psycho-educatie voor familieleden en naasten van patiënten die een (eerste) psychotische episode hebben doorgemaakt.

 • Psycho-educatie voor familie (Parkstad)

  Folder van Mondriaan over de psycho-educatiecursus voor familieleden van mensen met schizofrenie of psychose

 • Ruggesteun-groep

  Informatie over de Ruggesteun-groep die u als patiënt bij FACT Heerlen-Noord of Heerlen Centrum kunt samenstellen met het FACT-team. De groep bestaat uit voor u belangrijke mensen uit uw directe omgeving. Deze groep zal u een ruggensteun geven bij het nastreven van doelen op het gebied van krachten en klachten.

 • THUIS, training zelfstandig wonen

  THUIS (Training Herstel Uit de Intramurale Setting) is een training waar mensen met psychiatrische problemen leren (weer) zelfstandig te wonen.

Externe folders

 • Antipsychotica, zo blijf je ze de baas

  Informatie over antipsychotica. Deze brochure is een uitgave van het Landelijk Platform GGz en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Ook Ypsilon en Anoiksis werkten mee door de concepttekst van commentaar te voorzien. In de brochure staan ook diverse handige checklists over o.a. bijwerkingen en praten met de behandelaar.

 • Help! Psychose in de familie

  Als een familielid, partner of vriend een psychose krijgt, heeft dat grote gevolgen. Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor familie en naasten. De Ypsilonbrochure ‘Help! Psychose in de familie’ geeft antwoord op veel vragen.

Algemene folders

 • Cliëntenraad Mondriaan | Uw mening telt en wordt op prijs gesteld!

  De cliëntenraad van Mondriaan behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen in zorg bij Mondriaan. In deze folder leest u meer over de activiteiten van de cliëntenraad en hoe u zich kunt aanmelden voor de cliëntenraad.

 • Crisiskaart

  Een crisiskaart is een klein uitvouwbaar kaartje ter grootte van een bankpas met uw wensen tijdens een crisis. De crisiskaart geeft houvast voor uzelf en de mensen om u heen. Lees meer in deze flyer.

 • Cursus 'Eerste hulp bij psychische problemen' (Jeugdprogramma/YMHFA )

  In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen bij jongeren’ leert u hoe u eerste hulp kunt bieden aan jongeren met (beginnende) psychische problemen of aan jongeren die in een crisis verkeren.

 • Cursus 'Eerste hulp bij psychische problemen' (MHFA)

  In de cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ ofwel Mentel Health First Aid (MHFA) leert u hoe u eerste hulp kunt bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen of aan mensen die in een crisis verkeren.

 • Cursus 'Herstellen doe je zelf!'

  Flyer over de cursus 'Herstellen doe je zelf!' van Bureau Herstel van Mondriaan

 • Familieondersteuning, waar kunt u terecht?

  Het is niet gemakkelijk als uw partner, familielid of vriend met psychische problemen en/of een verslaving worstelt. In deze flyer ziet u waar u als familie en betrokkenen terecht kunt voor ondersteuning.

 • Generalistische basis ggz (informatie voor patiënten)

  Informatie voor patiënten over behandeling binnen de generalistische basis ggz van Mondriaan.

 • KOPP/KVO: Hoe gaat het met uw kind?

  Folder van Mondriaan verslavingspreventie met algemene informatie over KOPP/KVO (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek of Kinderen van Verslaafde Ouders)

 • Mondriaan MedicatieMonitor

  Om ongewenste werkingen van voorgeschreven medicatie zo goed mogelijk in de gaten te houden en een zo positief mogelijk effect te krijgen van de medicatie maakt Mondriaan gebruik van de MedicatieMonitor. Meer hierover leest u in deze folder.

 • Preventie in de wijk

  Gezond zijn vinden we ontzettend belangrijk. Dat geldt ook voor onze geestelijke gezondheid. Vanuit onze expertise op
  het gebied van geestelijke gezondheid, genotmiddelen en verslaving helpt Mondriaan je graag met wat ondersteuning gezond te blijven. Lees meer over ons preventieve aanbod in deze folder.

 • Wat doe je tegen stigma?

  Infographic tegen stigma, gemaakt door Kwaliteitsontwikkeling GGZ, dat duidelijk laat zien wat je kunt doen in welke situatie en of je je in een bepaalde situatie herkent. Er zijn twee hoofdcategorieën: zelfstigma en stigma door anderen.

 • Wat vertel ik mijn kind als ik opgenomen word?

 • Wegwijzer Mantelzorg van Mezzo

  De Wegwijzer Mantelzorg helpt (beginnende) mantelzorgers op weg. Mantelzorgers vinden in de wegwijzer een antwoord op vragen als: bestaat er een vergoeding voor mantelzorg? Waar kan ik terecht voor ondersteuning?

 • Welland

  Informatie over opname en behandeling binnen de afdeling Welland.

 • Zelfhulptraining voor mantelzorgers

  Folder van Mondriaan over de online zelfhulptraining voor mantelzorgers

Alle folders

Bekijk onze folders in Service en contact.