Diagnostiek Psychose en Schizofrenie

Mondriaan biedt vanuit de specialistische ggz (via FACT) specifieke diagnostiek gericht op psychotische stoornissen en schizofrenie. De diagnostiek van psychose en schizofrenie bestaat uit verschillende onderdelen.

De arts zal de diagnose vaststellen aan de hand van:

  • gegevens uit gesprekken, psychiatrisch onderzoek, het eigen levensverhaal
  • observaties van gedrag en gebeurtenissen
  • informatie over het verloop van de verschijnselen, de symptomen, het gedrag
  • informatie van belangrijke naasten, meestal familieleden
  • eventueel aanvullend lichamelijk en/of neurologisch en/of psychologisch onderzoek
  • eventueel laboratoriumonderzoek, beeldvormend onderzoek (CT-scan).

De arts is bij het verzamelen van gegevens in grote mate afhankelijk van hetgeen door u of uw familie wordt verteld over uw belevenissen en ervaringen.

Lees meer