Hoe kunnen wij u helpen bij psychose en schizofrenie?

Psychose en schizofrenie is een stoornis die op veel levensgebieden het functioneren belemmert. Omdat uit ervaring gebleken is dat behandeling en begeleiding in de eigen woonomgeving een positief effect heeft verleent Mondriaan deze zorg via onze Fact-teams.

Het gehele zorgaanbod kan via de Fact-teams stapsgewijs in diverse vormen aangeboden worden en ook als crisisinterventie plaatsvinden.
De behandeling wordt zowel ambulant (fact-teambehandelaar bezoekt u bijvoorbeeld thuis), in deeltijd als in klinische vorm aangeboden. 

De behandeling van Psychose en Schizofrenie vindt bij Mondriaan plaats volgens de multidisciplinaire richtlijnen schizofrenie. Uw behandeling wordt altijd in nauw overleg tussen u en uw behandelaar samengesteld. Onder specialistische ggz vindt u de verschillende behandelonderdelen waaruit uw behandeling kan bestaan. 

Naast deze behandelingen/therapieën kan ook begeleiding op diverse levensterreinen (wonen, werken en leren) een onderdeel van of een aanvulling op de behandeling zijn. 

Lees meer