Diagnostiek Psychose en Schizofrenie

De diagnostiek van psychose en schizofrenie bestaat uit verschillende onderdelen.

  • gegevens uit gesprekken, psychiatrisch onderzoek, het eigen levensverhaalobservaties van gedrag en gebeurtenissen
  • informatie over het verloop van de verschijnselen, de symptomen, het gedrag
  • informatie van belangrijke naasten, meestal familieleden
  • eventueel aanvullend lichamelijk en/of neurologisch en/of psychologisch onderzoek
  • eventueel laboratoriumonderzoek, beeldvormend onderzoek (CT-scan).

Bij het verzamelen van gegevens is men in grote mate afhankelijk van hetgeen door u of uw familie wordt verteld over uw belevenissen en ervaringen.

Lees meer