Diagnostiek Psychose en Schizofrenie

Het stellen van de diagnose ‘schizofrenie’ is op latere leeftijd vaak lastig.

Het is moeilijk om zicht te krijgen op het verloop van de problemen doordat u zich in de loop van de jaren meer geïsoleerd heeft.

Lees meer