Hoe kunnen wij u helpen bij psychose en schizofrenie?

Doorgaans spelen bij het ouder worden meerdere problemen en aandoeningen tegelijkertijd een rol. U kunt meer kwetsbaar zijn door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Deze combinatie van problemen maakt het noodzakelijk u te onderzoeken en te behandelen vanuit verschillende vakgebieden. Psychiaters, (neuro)psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en (PIT) verpleegkundigen werken bij Mondriaan Ouderen naast en met elkaar.

De arts zal bij psychose altijd op zoek gaan naar de mogelijke oorzaak. Hierbij wordt gekeken naar cognities, stemming, lichamelijke ziektes, medicijngebruik en laboratorium/bloedafwijkingen. Daarnaast is er ook aandacht voor sociale omstandigheden, het gezichtsvermogen en het gehoor. Al deze zaken kunnen een rol spelen bij een psychose. Onderzoek en behandeling hiervan vragen dan ook om die multidisciplinaire aanpak die Mondriaan Ouderen eigen is.

Nadat de diagnose is gesteld wordt er doorgaans snel met een medicamenteuze behandeling gestart. Daarnaast besteden we veel aandacht aan voorlichting en ondersteunende behandeling, zowel voor uzelf als voor de mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld partner of kinderen. Vaak is er aandacht voor het doorbreken van het isolement middels het aanbrengen van meer (dag)structuur en het organiseren van passende dagactiviteiten. Ook zal er zo nodig passende zorg, bijvoorbeeld thuiszorg, worden ingezet.

Lees meer