Wat is SOLK?

We spreken van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij bij adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart.

Soms wordt er wél een somatische aandoening gevonden, maar beperken de klachten uw functioneren sterker dan op grond van de aandoening te verwachten is. Ook dan spreken we van SOLK.

De lijdensdruk bij SOLK is vaak groot. U voelt zich mogelijk ongezond, bent vaak ongerust, heeft een verminderde kwaliteit van leven of ervaart belemmeringen in uw dagelijks functioneren. Mogelijk bezoekt u ook  veel (verschillende) artsen en ondergaat u veel medische onderzoeken en behandelingen, zonder dat dit uw gezondheid ten goede komt. In veel gevallen is er niet slechts één klacht, maar meerdere samenhangende symptomen.

Depressie, angststoornissen, dissociatieve stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen komen bij deze patiënten dan ook vaker voor.