Hoe kunnen wij u helpen bij SOLK?

Als eenmaal de diagnose SOLK is gesteld kan de behandeling starten. Het doel van behandeling is om te leren zo goed mogelijk om te gaan met uw klachten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie en soms wordt groepstherapie ingezet.

Tijdens de behandeling ligt de focus op de gevolgen van uw lichamelijke klachten en het doorbreken van een vicieuze cirkel. Vaak houdt de manier waarop u omgaat met uw klachten de klachten in stand. U gaat bijv. niet meer wandelen met uw beste vriend, omdat u vreest hierdoor een toename van hartklachten te krijgen. Hierdoor heeft u minder sociale contacten en afleiding en raakt u mogelijk somber. Ook gaat uw conditie mogelijk achteruit. Uw lichaam reageert door deze verminderde conditie sterker op nieuwe activiteit. Dit kan u onrustgevoelens geven over uw hart.

Vooral als er sprake is van een bijkomende depressie of angststoornis is medicatie een optie.

Bij voorkeur wordt de behandeling ambulant gevolgd. Lees meer over alle mogelijke behandelonderdelen bij Specialistische GGZ.