Hoe kunnen wij u helpen bij persoonlijkheidsproblematiek?

De behandeling van een persoonlijkheidsstoornis vindt bij Mondriaan plaats bij de generalistische basis ggz of bij de specialistische ggz. Uw huisarts kan inschatten welke zorg het meest geschikt is voor u.

Generalistische basis ggz

De generalistische basis ggz van Mondriaan richt zich op volwassenen met lichte tot matig ernstige persoonlijkheidsproblematiek en voor patiënten met chronische problematiek die voldoende stabiel zijn. De generalistische basis ggz biedt ambulante en digitale behandeling bij persoonlijkheidsproblematiek. Ook kan vaktherapie ingezet worden.

Specialistische ggz

Behandeling binnen de specialistische ggz vindt bij Mondriaan plaats via het behandelprogramma persoonlijkheidsstoornissen van PsyQ. Hier kunt u als (jong)volwassene terecht als er sprake is van complexe persoonlijkheidsproblematiek waar meer intensieve behandeling voor nodig is.

Deze behandeling is gericht op het bewust ervaren, woorden geven aan, het verdragen zonder destructief te handelen en in contact blijven wanneer er sprake is van een verhoogde emotionaliteit. Het doel is dat u weer maatschappelijk kunt functioneren en minder lijdt onder uw persoonlijkheidsproblemen.

Hieronder vindt u meer informatie over de mogelijke behandelingen bij de basis ggz en de specialistische ggz, die uw behandelaar in kan zetten naast de inzet van digitale behandeling, Psychiatrische Intensieve Thuiszorg (PIT) en vaktherapieën.

Lees meer