Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Persoonlijkheidsstoornissen en gedrag.

Persoonlijkheidsstoornissen worden kortweg gekenmerkt als afwijkende gedachten over zichzelf of de ander en door vastgeroeste, inflexibele gedragingen. Doorgaans leidt dit tot zowel problemen in het eigen functioneren als conflicten met de omgeving. Binnen de GGz wordt een onderverdeling gemaakt in tien verschillende persoonlijkheids-stoornissen. Deze tien specifieke persoonlijkheidsstoornissen zijn gegroepeerd in: 

  • A. Persoonlijkheidsstoornissen met vooral vreemd, achterdochtig en solistisch gedrag
  • B. Persoonlijkheidsstoornissen met vooral impulsief, trots en manipulatief gedrag
  • C. Persoonlijkheidsstoornissen met vooral dwangmatig, afhankelijk en ontwijkend gedrag

Een persoonlijkheidsstoornis komt vaak voor in combinatie met andere psychische stoornissen, zoals een depressie, angststoornis, relatieproblemen of verslavingsproblematiek. Op latere leeftijd kan de uiting van een persoonlijkheidsstoornis veranderen. Zo komt er wat minder nadruk te liggen op impulsief gedrag en wat meer het accent op depressief gedrag, zoals suïcidale uitingen. Daarnaast kunt u meer kwetsbaar zijn door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Lees meer