Van persoonlijkheid naar persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheid is de wijze waarop iemand naar zichzelf kijkt, naar anderen kijkt, doelen in zijn of haar leven stelt en omgaat met andere personen. Het zijn iemands unieke en min of meer altijd aanwezige eigenschappen. Zo staat de ene persoon bekend als een optimist en wordt de ander eerder getypeerd als een pessimist.

Een persoonlijkheidsstoornis houdt verband met afwijkende gedachten over zichzelf of de ander, zoals “de hele wereld is niet te vertrouwen”, “ik verdien heel veel bewondering” of “ik faal in alles”. Eerder gestelde doelen in het leven waren te hoog of te laag en de omgang met anderen verliep problematisch.

Persoonlijkheidsstoornissen zijn een chronische ofwel aanhoudende psychische aandoening maar kunnen met tijden wisselen in ernst. U kunt er met momenten in uw leven meer of minder last van hebben.

Bij grote veranderingen in uw leven, zoals de kinderen die uit huis gaan, pensionering, problemen met uw lichamelijke gezondheid of verlies van uw naasten wordt er een groot beroep gedaan op uw aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Bij persoonlijkheidsproblematiek ontbreekt dit aanpassingsvermogen en flexibiliteit waardoor er relatieproblemen, depressies, angststoornissen of verslaving aan middelen kunnen ontstaan. Ook voor de omgeving, zoals de partner, kinderen en andere familieleden is het vaak lastig op welke wijze het beste met de persoonlijkheidsproblematiek kan worden omgegaan. 

Het kan moeilijk zijn om de symptomen van persoonlijkheidsproblematiek bij u zelf te (h)erkennen. Mogelijk vraagt u eerder hulp voor de klachten die een gevolg zijn van de persoonlijkheidsstoornis, zoals genoemde relatieproblemen, depressie, agressie, angst en verslaving.

Herkent u zich in bovenstaande maak uw klachten dan bespreekbaar met uw huisarts. Deze kan u doorverwijzen naar de juiste behandeling.

Lees meer