Diagnostiek van een persoonlijkheidsstoornis

Tot voor kort werd onterecht gedacht dat ouderen met persoonlijkheidsstoornissen niet meer te helpen zijn. Inmiddels weten we wel beter!

De eerste wetenschappelijke studies tonen namelijk aan dat ouderen met persoonlijkheidsstoornissen kunnen profiteren van psychotherapie. Vanuit Mondriaan Ouderen is er een expertisecentrum ontwikkeld op het gebied van de diagnostiek en behandeling van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

Om een gerichte behandeling te geven zal er eerst persoonlijkheidsonderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek bestaat uit een aantal gesprekken waarin uw klachtengeschiedenis, levensloopaspecten en de afname van persoonlijkheidstests belangrijke onderdelen vormen. Daarnaast willen we graag informatie van iemand die u goed kent, zoals uw partner of kinderen. Met dit persoonlijkheidsonderzoek komen we tot een inventarisatie van uw sterke en zwakke persoonlijkheidseigenschappen.

Lees meer