Hoe kunnen wij u helpen bij persoonlijkheidsproblematiek?

Als de diagnose is gesteld, zijn er verschillende vormen van psychotherapie om te komen tot vermindering van uw problematiek.

Zo vormen individuele of groepsschematherapie onderdeel van ons behandelaanbod om kernaspecten van de persoonlijkheidsstoornis, de zogenaamde ‘disfunctionele schema’s’ te veranderen. Ook kan bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen in relatie tot psychotrauma’s gedacht worden aan Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Ter stabilisatie van het psychisch evenwicht in de thuissituatie worden ook steunend-structurerende behandelvormen ingezet. Naast psychotherapie kan medicatie aangewezen zijn om bijbehorende problemen, zoals stemmingsklachten, angstklachten of psychotische klachten te behandelen. Ook het aanbrengen van meer (dag)structuur of een dagactiviteit kan een onderdeel zijn van uw behandeling.

Zowel u als uw omgeving krijgt informatie over het omgaan met deze stoornis. Indien gewenst geeft Mondriaan ook aan de mensen in uw omgeving ondersteunende behandeling. Als u akkoord gaat wordt ook voorlichting en ondersteuning gegeven aan betrokken professionals, zoals thuiszorg, of het personeel van het verzorgingshuis.

Het diverse en tevens hoogspecialistische aanbod van diagnostische en therapeutische interventies maakt het noodzakelijk te werken met professionals vanuit verschillende vakgebieden. Psychiaters, psychotherapeuten, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en (PIT) verpleegkundigen werken in het expertisecentrum persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen naast en met elkaar.

Lees meer