Wat is een bipolaire stoornis?

Bij de bipolaire stoornis, ook wel manisch depressieve stoornis genoemd, wisselt uw stemming, uw energie en de mate waarin u actief bent sterk tussen twee extremen.

Als u last hebt van een bipolaire stoornis dan heeft u sterke stemmingswisselingen, in afwisselend manische of hypomane periodes en depressieve episodes. Daarnaast zijn er ook periodes waarin uw stemming stabiel is en u zich 'normaal' voelt.

Tijdens een manie of periode van hypomanie voelt u zich alsof u de hele wereld aankunt. U hebt veel energie en bent erg druk. Tijdens een depressieve periode voelt u zich juist ontzettend somber en hebt u nergens zin in. U kunt alleen de diagnose bipolaire stoornis krijgen wanneer u tenminste één keer een periode van (hypo)manie hebt meegemaakt in combinatie met een depressieve periode.

De duur en de ernst van de klachten kunnen per episode en per persoon verschillen. Soms duurt een episode een paar weken tot enkele maanden, maar het kan ook langer duren. Het krijgen van vier ziekte-episoden of meer per jaar wordt 'rapid cycling' genoemd; snelle wisseling. Ook wanneer u alleen last hebt van manische episoden spreken we van een manisch depressieve stoornis, ook als u nooit depressief bent geweest.

Lees meer