Diagnostiek bij AD(H)D

Mondriaan biedt vanuit de specialistische ggz specifieke diagnostiek gericht op AD(H)D.

Dit bestaat uit een intakegesprek inclusief afname van het Diagnostisch Interview voor ADHD bij Volwassenen (DIVA 2.0), een vragenlijstenonderzoek (ROM), een psychiatrisch onderzoek en een hetero/ontwikkelingsanamnese en op indicatie een neuropsychologisch en/of intelligentieonderzoek.

Indien u al de diagnose AD(H)D elders heeft gekregen en uw verwijzer meldt u aan voor behandeling bij Mondriaan, vindt een verkort intaketraject plaats om kennis te maken en een inschatting te maken welke klachten en hulpvraag op de voorgrond staan en welk behandelaanbod daar het beste bij past.

Na de intake bespreken wij de bevindingen van het onderzoek en het behandelplan in een multidisciplinair team. Vervolgens vindt een adviesgesprek plaats, waarin wij dit teruggekoppelen aan u.

Lees meer