Hoe kunnen wij u helpen bij ADHD?

Mondriaan biedt behandeling vanuit de generalistische basis ggz en de specialistische ggz. Uw huisarts kan inschatten welke zorg het meest geschikt is voor u.

Generalistische basis ggz

De generalistische basis ggz van Mondriaan richt zich op volwassenen met AD(H)D zonder comorbiditeit die voldoende stabiel zijn en biedt ambulante en digitale behandeling. Ook kan vaktherapie ingezet worden.

Specialistische ggz

Behandeling binnen de specialistische ggz vindt bij Mondriaan plaats via het behandelprogramma ADHD bij volwassenen van PsyQ, waar u als volwassene terecht kunt als er sprake is van complexe problematiek en klachten waar meer intensieve behandeling voor nodig is. Behandeling van AD(H)D is ambulant en wordt zowel in Heerlen als Maastricht gegeven. In overleg met uw behandelaar wordt de behandeling met u samengesteld. Meestal starten we de behandeling met psycho-educatie, zodat u goed leert begrijpen wat ADHD inhoudt en wat de gevolgen in het dagelijks leven voor u zijn. Aansluitend vindt vaak een AD(H)D vaardigheidstraining plaats, waarbij we algemene vaardigheden als plannen en organiseren (van afspraken, maar ook administratie) met u trainen. Medicatie neemt eveneens een belangrijke plaats in bij de behandeling van ADHD.

Naast de inzet van bovenstaande veelvuldig aangeboden behandelingen kijken we samen met u op welk vlak er nog een hulpvraag ligt en welke aanvullende (o.a. cognitief gedragstherapeutische) behandelingen gewenst zijn. Ook kan in de specialistische ggz  PIT-zorg, vaktherapieën en digitale behandeling ingezet worden.

Meer informatie over mogelijke behandelingen vindt u onder deze buttons.

Lees meer