Hoe kunnen wij u helpen bij een depressie?

Mondriaan biedt behandeling vanuit de generalistische basis ggz en de specialistische ggz. Uw huisarts kan inschatten welke zorg het meest geschikt is voor u.

Generalistische basis ggz

De generalistische basis ggz van Mondriaan richt zich op volwassenen met lichte tot matig ernstige depressie en voor patiënten met chronische problematiek die voldoende stabiel zijn. De generalistische basis ggz biedt ambulante en digitale behandeling bij depressie. Ook kan vaktherapie ingezet worden.

Specialistische ggz

Behandeling binnen de specialistische ggz vindt bij Mondriaan plaats via het behandelprogramma depressie van PsyQ waar u als volwassene terecht kunt als er sprake is van complexe problematiek, ernstigere vormen van depressie en langdurige klachten waar meer intensieve behandeling voor nodig is.

Afhankelijk van de ernst van uw klachten en uw mogelijkheden kunt u zowel in ambulante als in deeltijd en klinische vorm behandeling krijgen bij Mondriaan. In overleg met uw behandelaar wordt de behandeling met u samengesteld en kan naast de inzet van digitale behandeling en PIT-zorg de volgende onderdelen bevatten (zie blauwe knop Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ).

Lees meer