Ik blijf maar somber en futloos

Sombere gevoelens en even nergens zin in hebben horen bij het leven en gaan in de meeste gevallen vanzelf weer over. Het is echter niet altijd gemakkelijk de grens tussen ‘normale somberheid’ en een depressie te bepalen. Hierdoor zijn mensen geneigd te wachten tot de klachten vanzelf overgaan of tot ze toenemen. Als de somberheid langer duurt en het dagelijks functioneren erdoor wordt beïnvloed is het echter verstandig professionele hulp te zoeken.

Depressie op latere leeftijd wordt niet altijd herkend omdat de klachten zowel door de omgeving als door de persoon zelf worden toegeschreven aan het ouder worden. Ouderen hebben een hoger risico om een depressie te krijgen omdat zij te maken hebben met stressvolle gebeurtenissen, tegenslagen en verlies, (chronische) ziekten, pijn en afname van functioneringsvermogen.

Veel mensen hebben wel eens last van depressieve klachten, zoals een sombere stemming, weinig energie of geen zin hebben in sociale contacten. Dat betekent echter niet meteen dat er sprake is van een depressieve stoornis. Er is pas sprake van een depressieve stoornis als meerdere symptomen tegelijk over een langere periode aanwezig zijn. De persoon kan zichzelf niet meer 'oppeppen' of beter laten voelen.

Lees meer