Hoe kunnen wij u helpen bij depressie?

Nadat duidelijk is geworden dat er sprake is van een depressie en dat behandeling passend is kan behandeling gestart worden.

Er kan worden gekozen voor een medicamenteuze behandeling met een antidepressivum of voor een psychotherapeutische gesprekstherapie, zoals IPT of  cognitieve gedragstherapie. Er kan ook een combinatie van medicatie en psychotherapie plaatsvinden. Verder kan er ondersteunende behandeling plaatsvinden waarbij activering een belangrijke rol speelt. Bij voorkeur wordt uw omgeving betrokken bij de behandeling. Voorlichting over de stoornis en de behandeling aan u en uw omgeving zal onderdeel zijn van uw behandeling.

Doorgaans spelen bij het ouder worden meerdere problemen en aandoeningen tegelijkertijd een rol. U kunt meer kwetsbaar zijn door een opeenstapeling van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Deze combinatie van problemen maakt het noodzakelijk u te behandelen vanuit verschillende vakgebieden. Psychiaters, (neuro)psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en (PIT) verpleegkundigen werken in Mondriaan Ouderen naast en met elkaar.

Lees meer